Børnehavens Venner for Farveladen i Gørding er en støtteforening der afholder forskellige arrangementer i løbet af året med henblik på at samle penge ind til ekstraordinære formål for børnene i Det Gule Hus og i Det Blå Hus.

Vi er en gruppe forældre der er gået sammen om at danne en forening. Vi står for arrangementer som Sommerfest, Lysfest og Fastelavnsfest.

Ud over de nævnte arrangementer arbejdes der løbende på at indsamle penge som for eksempel ved at sælge hotdogs til 80'er festen, sælge kaffe, kage, t-shirts med tryk og graverende glas til byfesten.

Overskudet går ubeskåret til støtte af ekstraordinære forhold så som udflugter og legereskaber. Herunder togtur til biblioteket i Bramming, bondegårdstur, nye cykler, Moon cars til legepladsen osv.
I 2015 har Børnehavens Venner på anmodning fra Farveladen i Gørding doneret penge til en udflugt til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Turene skal have en overordnet plan for læring og leg jf. børnehavens læreplaner. Pædagogerne anmoder Børnehavens Venner om støtte til specifikke udflugter/redskaber.

Har du lyst til at støtte op om vores arbejde for børnene, kan I blive medlem af støtteforeningen ved at indbetale 100kr pr. hustand til reg. 7623 kontonr. 2019265.

Kalender